marți, 3 iulie 2012

MAI MARII COMUNEI MILOȘEȘTI

     În data de 28.06.2012 a avut loc ședința de constituire a Consiliului local al comunei Miloșești, jud.Ialomița, convocată prin Ordinul Prefectului județului Ialomița nr. 234/20.06.2012.

     CHIȚOIU NELU - primarul declarat ales al comunei Miloșești  (PNL)
          MANGIUREA TITI - viceprimar  (API)

Consilieri locali:
     Cipu Virgil                            PSD
     Săvulescu Stela                    PSD
     Aldea Gigi                            API
     Dobrin Ștefan                      API       (din satul Tovărășia)
     Enache Mircea-Marius       PNL
     Stoicescu Mihai                   PNL
     Dumitrașcu Mihai               PNL      (din satul Tovărășia)
     Stoicescu Ion                       PNL
     Ristea Ana                          PRM
     Popescu Valentin-Nicolae  PP-DD

      S-au stabilit trei comisii de specialitate ale Consiliului local.

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, comerț, formată din 5 membri:
  
      Enache Mircea-Marius - președinte
     Cipu Virgil - secretar
     Aldea Gigi - membru
     Săvulescu Stela - membru
     Stoicescu Ion - membru

2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, formată din 3 membri:

     Popescu Valentin-Nicolae - președinte
     Dobrin Ștefan - secretar   
     Ristea Ana - membru

3. Comisia juridică pentru protecția mediului și turism, apărarea ordinii și liniștii publice, formată din 3 membri:

     Mangiurea Titi - președinte
     Dumitrașcu Mihai - secretar   
     Stoicescu Mihai - membru

Le dorim succes și să-și respecte jurământul depus la investitură!
     


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu